Prom / Occasion Portfolio

IMG_4283.JPG
IMG_4283.JPG
IMG_2750.JPG
IMG_2750.JPG
IMG_2649.JPG
IMG_2649.JPG
IMG_3498.JPG
IMG_3498.JPG
IMG_2758.JPG
IMG_2758.JPG
IMG_2956.JPG
IMG_2956.JPG
dsc_0958.JPG
dsc_0958.JPG
17.jpg
17.jpg
IMG_2868.JPG
IMG_2868.JPG
dsc_0738.JPG
dsc_0738.JPG
15.jpg
15.jpg
dsc_0964.JPG
dsc_0964.JPG
dsc_0476.JPG
dsc_0476.JPG
dsc_0890.JPG
dsc_0890.JPG
dsc_0747.JPG
dsc_0747.JPG
dsc_0590.JPG
dsc_0590.JPG
Birthday makeup.JPG
Birthday makeup.JPG
Occasion makeup.JPG
Occasion makeup.JPG
Party makeup.JPG
Party makeup.JPG
fashion makeup.JPG
fashion makeup.JPG
Going out makeup.jpg
Going out makeup.jpg
IMG_6518.jpg
IMG_6518.jpg
IMG_6052_edited.jpg
IMG_6052_edited.jpg
IMG_6053_edited.jpg
IMG_6053_edited.jpg