Fashion / Photoshoot Portfolio

IMG_5174.JPG
IMG_5174.JPG
fullsizeoutput_7c6.jpeg
fullsizeoutput_7c6.jpeg
dsc_0237.JPG
dsc_0237.JPG
IMG_3453 2.JPG
IMG_3453 2.JPG
DAD5A595-6E34-41D7-8BFB-285CA9618C93.jpe
DAD5A595-6E34-41D7-8BFB-285CA9618C93.jpe
dsc_0030.JPG
dsc_0030.JPG
IMG_3451.JPG
IMG_3451.JPG
44646672_573717539734261_530962802232262
44646672_573717539734261_530962802232262
Yellow editorial makeup.JPG
Yellow editorial makeup.JPG
IMG_3454 2.JPG
IMG_3454 2.JPG
model yellow eyes.JPG
model yellow eyes.JPG
IMG_3446.JPG
IMG_3446.JPG
fullsizeoutput_7c8.jpeg
fullsizeoutput_7c8.jpeg
44590258_248028712726032_787557323736979
44590258_248028712726032_787557323736979
44598649_529132447500082_727770171231856
44598649_529132447500082_727770171231856
Colourful eye makeup.JPG
Colourful eye makeup.JPG
44730778_500499550436295_408266078761150
44730778_500499550436295_408266078761150
44735377_906107799583917_655727895624286
44735377_906107799583917_655727895624286
flawless skin makeup.JPG
flawless skin makeup.JPG
-07-2019-23-00-13.JPG
-07-2019-23-00-13.JPG
-07-2019-22-57-46.JPG
-07-2019-22-57-46.JPG
dsc_0022.JPG
dsc_0022.JPG
04-07-2019-22-58-19.JPG
04-07-2019-22-58-19.JPG
44733992_1942046452763528_52023590923911
44733992_1942046452763528_52023590923911
44595060_573493979731623_232145543867295
44595060_573493979731623_232145543867295
Model makeup.jpg
Model makeup.jpg
Glass like skin makeup.jpg
Glass like skin makeup.jpg
Editorial makeup look.jpg
Editorial makeup look.jpg